نقد و بررسی

شامل 3 سایز گوناگون می باشد. سایز کوچک 40×16×10 سانتیمتر – سایز متوسط 40×40×12 سانتیمتر – سایز بزرگ 55×25×14 سانتیمتر . این ست بخاطر سایزها و عمق گوناگون مطابق عکس اصلی قابلیت نصب تو در تو را دارد.