نقد و بررسی

3 عدد میز در سه سایز : 51×51×61 و 41×41×55 و 31×31×50 سانتیمتر می باشد.